ue.png“Acţiunile întreprinse de Uniunea Europeană au un impact asupra vieţilor a milioane de europeni. Deciziile care îi afectează trebuie luate într-un mod cât mai transparent.” ec.europa.eu


Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a lansat cel de-al doilea volum din seria studiilor sale despre procesul de lobby: Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2 - Promoting Integrity through Self-regulation

Volumul analizeaza reglementarea si autoreglementarea activitatilor de lobby si exploreaza diverse optiuni pentru consolidarea transparentei si responsabilitatii in acest tip de activitate. Click aici pentru achizitionarea acestui volum.

Codul de etica al practicienilor de lobby si advocacy

Activitatea de lobby și advocacy este o parte integrantă a procesului democratic al României și este un drept garantat prin constituție. Pentru a ajuta la menținerea și creșterea încrederii publice, a încrederii în instituțiile democratice și a procesului de reprezentare a politicii publice, grupurile de interese profesionale și lobby au obligația de a acționa întotdeauna etic în relațiile lor cu toate părțile.

Acest document a fost redactat în acord cu Codul de conduită al Societăţii Profesioniştilor în Afaceri Europene, cu cel al Asociaţiei Europene a Firmelor de Consultanţă în Afaceri Publice, cu cel al Comisiei Europene asociat Registrului de Transparenţă, precum şi cu Carta de deontologie profesională a Asociaţiei Franceze a Consultanţilor în Lobby şi Afaceri Publice

Asociația ”Registrul Român de Lobby” a adoptat următorul Cod de Etică al practicienilor de lobby și advocacy pentru a asigura orientări de bază și standarde pentru conduita profesională a acestora.

Acest Cod este obligatoriu pentru organizațiile și persoanele înregistrate în Registrul de Transparență și recomandat tuturor celor care desfășoară activități de lobby și advocacy.

Valorile pe care se constitutie acest Cod sunt: integritate, transparență, acuratețe, confidențialitate și profesionalism.

Semnatarii Codului de Etică al practicienilor de lobby și advocacy se obligă:

Articolul 1 - Integritate

(1)  să acționeze cu onestitate și integritate în permanență;

(2)  să trateze cu respect competitorii, jurnaliștii, politicienii, reprezentanții instituțiilor publice și orice altă persoană cu care interacționează în interes profesional; 

(3)  să nu exercite o influență ilicită și imorală asupra persoanelor cu care interacționează în interes profesional.

Articolul 2 – Transparența

(1)  În relația cu terții, să fie deschiși și transparenți, declarând numele, organizația sau compania, precum și interesul pe care îl reprezintă;

(2)  să nu ofere sau să creeze în mod intenționat o impresie greșită asupra statutului lor sau a naturii solicitării lor adresate instituțiilor publice.

Articolul 3 – Acuratețea

(1)  să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea afirmațiilor sau a informațiilor pe care le furnizează instituțiilor publice; 

(2)  să nu disemineze în mod intenționat sau din neglijență informații false sau înșelătoare și să le corecteze imediat în cazul unei asemenea situații.

Articolul 4 – Confidențialitate

(1)  să nu obțină informații din partea instituțiilor publice în mod ilicit sau lipsit de onestitate, ci doar respectând reglementările și/sau convențiile prevăzute pentru obținerea și distribuția documentației instituțiilor publice;

(2)  să nu vândă unor terțe părți documente obținute din partea instituțiilor publice.

Articolul 5 - Profesionalism

(1)  să aibă o cunoaștere suficientă a procesului legislativ și guvernamental, precum și cunoștiințe specializate care îi sunt necesare în a reprezenta clienții sau pe un angajator într-o manieră competentă și profesională;

(2)  să acorde timp suficient, atenție și resurse pentru a satisface interesele clientului sau angajatorului;

(3)  să reprezinte cu loialitate interesele clientului sau ale angajatorului;

(4)  să informeze în permanență clientul sau angajatorul cu privire la activitatea pe care o întreprinde și, pe cât posibil, să ofere clientului oportunitatea să aleagă între opțiuni și strategii diverse.

(5)  să nu prezinte în mod intenționat clientului sau angajatorului estimări nerealiste privind rezultatele așteptate.

 

Articolul 6 – Conflicte de interese

(1)  să evite orice conflict de interese; 

(2)  să dezvăluie asemenea conflicte, atunci când apar, acelora cărora le sunt afectate interesele;

(3)  să ia măsurile necesare pentru a rezolva asemenea conflicte, când ele apar.

(4)  să angajeze personal care a lucrat în instituții publice doar cu respectarea cerințelor de confidențialitate ale acelor instituții.

 

pdf.png  Descarca Codul de etica al Practicienilor de Lobby si Advocacy