FEDERATIA PHRALIPE DE INTEGRARE EUROPEANA

26.10.2022, 22:12
ONG-2018-251
ONG
FPIE
2018

Managerul organizatiei

Dl. PADUREAN CALIN LIVIU
PRESEDINTE

Tipul organizatiei

Organizatii neguvernamentale

Date de contact

Dl. PADUREAN CALIN LIVIU
PRESEDINTE
-
-
ALBA IULIA
STRADA MORII NR. 5, JUD. ALBA, COD POSTAL 510087

Obiective si misiuni

- întocmirea unui proiect de dezvoltare;
- sprijinirea famiilior de romi cat si a altor familii defavorizate pentru a fi integrate in societate;
- îmbunatatirea tehnicilor eductionale;
- sustinerea învățământului profesional tehnic, pentru dotarea atelierelor de practică, dotări la standarde existente la agenții economice;
- cooperarea cu Inspectoratele școlare pentru fundamentarea unui plan anual de școlarizare corelat cu nevoia de forță de muncă a agenților economici asociați din fiacare filială;
- inițierea de parteneriate cu unitățile de învățământ pentru desfășirarea stagiilor de practică a tinerilor pentru o bună integrare la locul de muncă;
- constituirea de fonduri prin accesarea de fonduri structurale pentru realizarea obiectivelor asociației;
- inițierea, organizarea și efectuarea unor studii privind originea, așezarea și răspândirea romilor în România și celelalte țări, evoluția cultural materială și spirituală a romilor;
- acordarea de burse;
- dezvoltarea resurselor umane și a capitalului social uman;
- inițierea unor programe de existență socială și medicală sau participarea la programe de acest fel derulate de alți parteneri sociali sau instituții guvernamentale specializate;
-înființarea unor centre de zi pentru copii, bătrâni cu nevoi speciale (handicap fizic, locomotor);
- înființarea unor centre pentru copii proveniți din familii defavorizate fără venit sau venit mic;
- reprezentarea intereselor romilor în fața administrației publice locale și centrale;
- determinarea copiilor de romi să urmeze cursurile școlare;
-poate înfința și participa la înființarea de intreprinderi economice cu personalitate juridică;
- organizează și desfășoară ativități civice (școli de vară, tabere pentru tineret, acțiuni de ecologizare, campanii de informare).

Nivele de interes

 • local
 • national
 • european
 • mondial

Domenii de interes

 • Afaceri economice
 • Afaceri generale si institutionale
 • Agricultura
 • Ajutor umanitar
 • Audiovizual si mass-media
 • Buget
 • Cercetare si tehnologie
 • Comert exterior
 • Concurenta
 • Consumatori
 • Cultura
 • Dezvoltare
 • Educatie
 • Egalitate de sanse
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Intreprinderi
 • Justitie si afaceri interne
 • Mediu
 • Ocuparea fortei de munca si afaceri sociale
 • Piata interna
 • Politica externa si de securitate comuna
 • Politica regionala
 • Relatii externe
 • Retele transeuropene
 • Sanatate publica
 • Siguranta alimentara
 • Societate informationala
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vama

Retele / Networking

Federațiel Phralipe de Integrare Europeană

Activitati de lobby si advocacy in anul precedent

Activități la nivel local și național de îmbunătățirea tehnicilor educațional; cooperarea cu Inspectoratele școlare; inițierea de parteneriate cu unitățile de învățământ; sprijinirea familiilor de romi, cât și a famililor defavorizate; întocmirea unui proiect de dezvoltare.

 

ue.png“Acţiunile întreprinse de Uniunea Europeană au un impact asupra vieţilor a milioane de europeni. Deciziile care îi afectează trebuie luate într-un mod cât mai transparent.” ec.europa.eu


Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a lansat cel de-al doilea volum din seria studiilor sale despre procesul de lobby: Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2 - Promoting Integrity through Self-regulation

Volumul analizeaza reglementarea si autoreglementarea activitatilor de lobby si exploreaza diverse optiuni pentru consolidarea transparentei si responsabilitatii in acest tip de activitate. Click aici pentru achizitionarea acestui volum.