Asociatia Romana pentru Transporturi Rutiere Internationale

31.03.2016, 15:22
TRADE-2002-060
Asociatie garanta nationala, organizatie prof
ARTRI
2002

www.artri.info/


Managerul organizatiei

Dl. Florinel Andrei
Secretar general

Tipul organizatiei

Asociatii de afaceri si patronate

Date de contact

Dl. Daniel Mazilu
Subsecretar general
0740.060.676
București
Bulevardul Mărăşti, nr.25


Alte informatii

Scopul asociaţiei este de a sprijini transportatorii rutieri în organizarea, desfăşurarea, susţinerea, promovarea şi apărarea tuturor activităţilor specifice şi a intereselor lor legitime - economice, sociale, morale, legislative etc. - în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv prin asistarea şi reprezentarea membrilor săi în faţa autorităţilor cu care aceştia vin în contact în activitatea lor, precum şi prin alte activităţi anexe şi conexe sferei transporturilor, care prin specificul lor au menirea de a susţine logistic, administrativ, financiar sau sub orice altă formă, activitatea de transport rutier intern şi internaţional.

Obiective si misiuni

1.Să studieze şi să rezolve sau să contribuie la rezolvarea oricărei probleme legate direct sau indirect de transportul rutier;
2. Să acţioneze pentru facilitarea transportului rutier, în mod special prin unificarea, simplificarea şi transparenţa reglementărilor şi a practicilor referitoare la circulaţia rutieră naţională şi internaţională, incluzând distribuirea autorizaţiilor de transport, formalităţile vamale, contractele de transport, securitatea rutieră etc;
3. Să promoveze obiectivele economice, sociale, de protejare a mediului înconjurător şi ale dezvoltării durabile în cadrul profesiunii, contribuind la ameliorarea productivităţii, a securităţii rutiere, economia de energie şi protecţia mediului înconjurător;
4.Să se opună, prin cele mai potrivite mijloace legale, oricărei măsuri care poate aduce atingere liberei alegeri a modului de transport sau care ar avea un caracter discriminator pentru transportul rutier;
5.Să întreprindă, la nivel naţional şi internaţional, eforturile şi acţiunile necesare pentru asigurarea dezvoltării armonioase a transportului rutier şi pentru ameliorarea imaginii sale;
6. Să reprezinte interesele membrilor săi şi ale transportului rutier pe lângă autorităţile statului, organismele şi instituţiile publice sau private, precum şi prin mass-media, la nivel naţional şi internaţional;
7. Să-şi informeze membrii despre dispoziţiile legale naţionale şi străine cu privire la transporturile internaţionale rutiere şi să acorde asistenţă transportatorilor rutieri naţionali şi străini care circulă în România şi străinătate

Nivele de interes

  • national
  • european
  • mondial

Domenii de interes

  • Transporturi

Retele / Networking

ARTRI este membră a IRU (International Road Transport Union) și BSEC-URTA

Activitati de lobby si advocacy in anul precedent

Transporturi rutiere interne și internaționale

 

ue.png“Acţiunile întreprinse de Uniunea Europeană au un impact asupra vieţilor a milioane de europeni. Deciziile care îi afectează trebuie luate într-un mod cât mai transparent.” ec.europa.eu


Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a lansat cel de-al doilea volum din seria studiilor sale despre procesul de lobby: Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2 - Promoting Integrity through Self-regulation

Volumul analizeaza reglementarea si autoreglementarea activitatilor de lobby si exploreaza diverse optiuni pentru consolidarea transparentei si responsabilitatii in acest tip de activitate. Click aici pentru achizitionarea acestui volum.